Конструкция элементтерінің механикасы тест

Конструкция элементтерінің механикасы

1. Білеу (сырық):
A) ұзындығы, ені және биіктігінің өлшемдерінен елеулі үлкен
B) ара қашықтығы өте аз шамалы екі жазықтықпен шектелген
C) ара қашықтығы өте аз шамалы екі қисықсызықты жазықтықпен шектелген
D) ұзындығы басқа екі өлшемінен елеулі үлкен
E) барлық өлшемдері бір деңгейлі
2. Аққыштық шегі:
A) Соған дейін Гук заңы орындалатын кернеудің ең үлкен шамасы
B) Кернеудің шамасы кішкене өзгергенде деформацияның шамасы әжептәуір үлкейеді
C) Соған дейін Гук заңы орындалатын кернеудің ең үлкен шамасы
D) Соған дейін Гук заңы орындалмайтын кернеудің ең үлкен шамасы
E) Соған дейін серпімді болмайтын кернеүдің ең үлкен шамасы
3. Конструкция элементтерінің механикасы ілімі:
A) конструкция элементтерін қатаңдыққа есептеу
B) конструкцияның технологиялығын қамтамасыз ету
C) материалдық денелердің механикалық қозғалысының жалпы заңдылығын зерттейтін
D) дененің тепе-теңдік шартын зерттейтін
E) статикалық жғне динамикалық жүктеулерге есептеу
F) механизмнің еркін қозғалысын зерттеу
4. Пуассон коэффициенті:
A) көлденең деформацияның коэффициенті
B) материалдың беріктік өлшемі
C) материалдың орнықтылығын сипаттайтын шама
D) серпімді деформация мен кернеудің тәуелділігі
E) серпімді сызықтық (бойлық) деформациялар кезіндегі материалдың қаттылық өлшемі
F) материалға қауіпті кернеудің мүмкіндік кернеуге қатынасы
5. Созуға сынаумен алынатын материалдың механикалық сипаттамалары:
A) салыстырмалы бойлық деформация
B) пропорционалдық шек
C) төзімділік шегі
D) салыстырмалы деформация
E) салыстырмалы көлденең деформация
F) тойтару
6. Материалдың аққыштық шегі:
A) тұрақты күш жағдайында деформацияның өсуі байқалатын кернеудің ең аз шамасы аталады
B) аққыштық кезеңі айқын көрінбейтін материалдарға, үлгінің бойлық деформациясы тең болатын күйге сәйкес келетін кернеу шамасы аталады
C) деформацияның өсуі күштің тұрақты мәнінде өтетін кернеудің ең аз шамасы аталады
D) материалды созуға сынау барысындағы үлгінің үзіле мезетіне тиісті кернеудің шамасы
E) қалдық немесе пластикалық деформация тудырмайтын кернеудің ең үлкен шамасын аталады
7. Созылу немесе сығылу деп, жүктелген білеудің көлденең қимасында тек … туындайтын деформация:
A) көлденең қима жазықтығының нормалі бағытындағы күш
B) бойлық күш
C) көлденең күш
D) бойлық күш және көлденең күш
E) бұраушы момент
8. Бұралу:
A) Арқалықтың қөлденең қимасыңда тек қана бұраушы момент әсер еткенде
B) Арқалықтың қөлденең қимасыңда иіюші момент және бұраушы момент әсер еткенде
C) Арқалықтың қөлденең қимасыңда тек қана ішкі қос күштер әсер еткенде
D) Арқалықтың қөлденең қимасыңда тек қана бойлық күш әсер еткенде
E) Арқалықтың қөлденең қимасыңда иіюші момент және қөлденең күш әсер еткенде
9. Көлденең қимасы тұтас сақина пішіндес біліктің диаметрін екі есе азайтса, оның қатаңдығының өзгеруі:
A) — бұралу деформациясының қатаңдығы, сондықтан ол өрістік екпін моменті қанша есе азайса, сонша есе азаяды
B) 16 есе азаяды
C) 16 есе ұлғаяды
D) , сондықтан біліктің берілген жүктеме мен ұзындығында, өрістік екпін моменті қанша есе өссе, оның бұралу бұрышы сонша азаяды, яғни біліктің қатаңдығы ұлғаяды
E) 8 есе ұлғаяды
F) — бұралу деформациясының қатаңдығы, сондықтан ол өрістік екпін моменті қанша есе өссе, сонша есе өседі
10. Көлденең қимасы сақина пішіндес біліктің, ішкі және сыртқы диаметрлерінің қатынасын өзгертпей, сыртқы диаметрін екі есе ұлғайтса, оның кернеуі қалай өзгереді:
A) , сондықтан берілген жүктемеде өрістік кедергі моменті қанша есе кемісе, кернеулік күйі сонша есе өседі
B) , сондықтан берілген жүктемеде өрістік кедергі моменті қанша есе өссе, кернеулік күйі сонша есе кемиді
C) 16 есе ұлғаяды
D) 8 есе азаяды
E) 4 есе ұлғаяды
F) 4 есе азаяды

0 голосов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *