Жалпы жертану на казахском языке

Жалпы жертану

1. Географиялық қабық:
A) Ғарыштық денелер гравитациялық күшпен байланысып тұрған үлкен жүйелер
B) Ғаламаттың адамзатқа қол жетімді бөлігі
C) Тұтас материалдық жүйе болып табылады
D) Барша материалдық дүние
E) Жер қабықшаларының жиынтығы

2. Жердiң iшкi құрылысы:
A) Жер қыртысынан, мантиядан және ядродан тұрады
B) Экспедициялық әдiс арқылы анықталды
C) Тәулік ырғақтықтылығын айқындайды
D) Жыл ырғақтықтығын айқындайды
E) Антикалық дәуірде анықталған

3. Атмосфера:
A) Қос-дөңес линзаның пiшiнiне ие
B) Өзінің тарту күші арқылы жерді ұстап тұр
C) Жердің тартылыс күші арқылы ұсталынып тұр
D) Физикалық сипаттамалары болмайды
E) Вакуумды болып табылады
F) Географиялық қабықтың бөлiгi емес

4. Жел бағыты:
A) Желдің есіп келген жағымен анықталады
B) Өлшем бірлігі кг/м2
C) Термометрмен анықталады
D) 0 ден 12 бал аралығында бағаланады
E) Желдің есіп баратын бағытпен анықталады
F) Бағытын метеорологиялық қызметтер қалыптастырады

5. Гидросфера:
A) Құрамы біркелкі
B) Дүниежүзілік мұхитты, криосфераны, литосфера мен атмосфераны қамтиды
C) Құрылысы біркелкі
D) Литосферамен бір мезгілде қалыптасқан
E) Текше бойынша анық жымдастыққа ие
F) Шөлдерде, шөлейттерде және және Антарктидада болмайды

6. Ағынсыз тұйық көл:
A) Арал
B) Зайсан
C) Каспий
D) Женевское
E) Байқал

7. Органогендік жолмен қалыптасқан пайдалы қазбалар:
A) Базальт
B) Көмір
C) Габбро
D) Диорит
E) Газ

8. Табиғатты тиімді пайдалану:
A) Жануарлардың, өсімдіктердің, микроағзалардың өрісі мен таралу заңдылықтарын зерттейді
B) Жердің, Күн жүйесінің планеталарының, олардың серіктерінің құрамын, құрылысын, даму заңдылықтарын зерттейді
C) Дүниежүзілік мұхиттың үдерістерін зерттейді
D) Табиғи ортаны адамзаттың экологиялық, экономикалық, мәдени-сауығу қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін зерттейді
E) Экологиялық тепетеңдікті сақтай отырып қоғамның материалды сұраныстарын барынша қанағаттандыру әдістерін зерттейді

9. Литосфера:
A) Гидросферадан жас
B) Жер қыртысын және жоғарғы мантияның қатты жоғарғы бөлiгiн қамтиды
C) Жекелеген бөлiмшелерді есептемегенде қозғалмайды
D) Құрылысымен және қалыңдығымен ерекшеленген жер қыртысының төрт түрлерiнен тұрады
E) Қатты, сұйық және газ тәрiздi агрегаттық күйдегі заттардың үлесі бірдей
F) Географиялық қабықтың құрамынан шығарылған

10. Географиялық қабықтың даму сатысы:
A) Өте жаңа
B) Ноосфералық
C) Ортағасырлық
D) Ұлы географиялық ашылулар дәуірі
E) Ежелгi
F) Биосфераға дейінгі

3 голоса

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *