Өрнектер

Өрнектер
Өрнектер кейбір мәндерді есептеу ережесін белгілейді. Өрнектер тұрақтылардан, айнымалылардан, функциялардан, амалдарды орындау белгілерінен және жақшалардан тұрады.
Арифметикалық амалдар
Төмендегі кестеде Турбо Паскальдің негізгі арифметикалық амалдары көрсетілген.
Белгілер
Операция атауы
Мысал
*
көбейту
2*3 (нәтиже: 6)
/
бөлу
30/2 (нәтиже: 1.5E+01)
+
қосу
2+3 (нәтиже: 5)

азайту
5-3 (нәтиже: 2)
div
бүтін бөлу
5 div 2 (нәтиже: 2)
mod
бүтін қалдық
5 mod 2 (нәтиже: 1)
Логикалық амалдар
Логикалық типтегі шамаларға мына амалдар қолданылады:
NOT – логикалық терістеу («ЕМЕС»)
AND – логикалық көбейту («ЖӘНЕ»)
OR – логикалық қосу («НЕМЕСЕ»)
XOR — логикалық «Аралас НЕМЕСЕ»
Типтері логикалық болып табылатын А және В айнымалыларымен орындалған осы амалдардың нәтижесі төмендегі ақиқат кестесінде бейнеленген:
A
B
not A
A and B
A or B
A xor B
true
true
false
true
true
false
true
false
false
true

0 голосов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *