Жалпы және өзендер гидравликасы на казахском языке

Жалпы және өзендер гидравликасы

1. Тамшылы сұйыққа жатпайды:
A) Сынап
B) Оттегі
C) Май
D) Керосин
E) Мұнай

2. Массалық күштер:
A) Ауырлық күші
B) Қысым күші және беттік күш
C) Инерция күші және гравитациялық күш
D) Қысым күші және гравитациялық күш
E) Молекулалық күш және ауырлық күші

3. Бірқалыпты қозғалыс дегеніміз сұйықтықтың қозғалысы:
A) Жылдамдық пен қысым кеңістіктегі координаталар бойынша ғана емес, уақыт бойынша да өзгеретін
B) Жылдамдық пен қысым кеңістіктегі координаталар бойынша өзгеретін
C) Параметрлері уақыт бойынша да, кеңістік бойынша да өзгермейтін
D) Арнаның белгілі бір нүктесінде қысым уақыт бойынша өзгермейтін
E) Жылдамдық пен қысым уақыт бойынша өзгеретін
F) Қозғалысы үнемі қалыпты

4. Ламинарлы қозғалыс сипаттамалары:
A) Жылдамдық лүпілінсіз және қысымсыз қозғалыс
B) Белсенді араласатын сұйықтықтың қозғалысы
C) Сұйықтағы жекелеген көлемдердің айналмалы қозғалысы
D) Сұйықттың жылдамдық лүпілі мен қысымы бар қозғалысы
E) Сұйықтың қозғалысы бірқалыпсыз
F) Көлденең және бойлық араласуы орын алған сұйықтықтың қозғалысы

5. Бірқалыпсыз немесе тұрақты емес қозғалыс дегеніміз сұйықтың қозғалысы:
A) Жылдамдық пен қысым уақыт бойынша өзгеретін
B) Арнаның белгілі бір нүктесінде қысым мен жылдамдық уақыт бойынша өзгермейтін
C) Параметрлері уақыт бойынша да, кеңістік бойынша да өзгермейтін.
D) Арнаның белгілі бір нүктесінде қысым уақыт бойынша өзгермейтін
E) Қозғалысы үнемі қалыпты
F) Арнаның белгілі бір нүктесінде жылдамдық уақыт бойынша өзгермейтін

6. Даниил Бернуллидің 1738 ж. теңдеуі гидродинамиканың фундаменталды теңдеуі болып табылады, ол қозғалыстағы сұйықтықтағы энергияның сақталу заңын көрсетеді. Ағынның түрлі қималарының қандай сипаттамаларының арасында Бернулли теңдеуі байланысты байқатады:
A) Қысым
B) Орташа жылдамдық
C) Шыланған периметр
D) Гидравликалық радиус
E) Пьезометрлік еңістік

7. Ашық каналдарды гидравликалық есептеудің негізгі міндеттері:
A) Фильтрация коэффициентінің шамасын анықтау
B) Қажетті еңістікті анықтау
C) Су өтімін анықтау (каналдың өткігіштік қабілетін)
D) Шыланған периметр шамасын анықтау
E) Гидравликалық радиус шамасын анықтау

8. Соққылық толқынның таралу уақытына және жаппаның жабылу уақытына байланысты туындайтын, гидравликалық соққы түрлері:
A) Толық емес гидравликалық соққы
B) Қисық сызықты гидравликалық соққы
C) Ашық гидравликалық соққы
D) Түзу және түзу емес гидравликалық соққылар
E) Сақиналы гидравликалық соққы

9. Бірқалыпты қозғалыс жағдайындағы жанама кернеудің үлестірілуі кезінде қол жеткізілген негізгі қорытындылар:
A) Құбыр радиусы бойынша жанама кернеудің үлестірілуі сызықтық емес заңға бағынады
B) Құбыр осіндегі жанама кернеу нөлге тең емес
C) Құбыр радиусы бойынша жанама кернеудің үлестірілуі сызықтық заңға бағынады
D) Құбыр осіндегі жанама кернеу максималды
E) Құбыр қабырғасындағы жанама кернеу шамасы минималды
F) Құбыр осіндегі жанама кернеу нөлге тең

10. Бірқалыпты қозғалысқа ие арналарды есептеу кезінде қолданылатын негізгі тәуелділіктер:
A) Н.Н. Павловский әдісі, А.Н. Рахманов әдісі
B) Дарси – Вейсбах теңдеуі
C) Ағын үздіксіздігінің теңдеуі
D) Шези теңдеуі, үздіксіздігіне теңдеуі
E) Борд-Карно теоремасы
F) А.Н. Рахманов әдісі, Борд-Карно теоремасы

0 голосов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *