Фонетика бойынша тест № 2

Фонетика бойынша тест № 2

1. Отан…
Ә) – ны А) – а Б) – ға В) – қа Г) –ке
2. Білімді……
Ә) – дер А) – дар Б) – ны В) – лер Г) –тар
3. Зерек….
Ә) – мен А) – бен Б) – нен В) – пен Г) –пан
4. Жігерлі……
Ә) – дың А) – ның Б) – нің В) – тың Г) – дің
5. Қате жазылған сөз
Ә) аспаздың А) сәулетшітің Б) дәрігердің В) мұғалімнің Г) қаржыгердің
6. Дұрыс жазылған сөз
Ә) шаштаразқа А) құрылысшымін Б) қызметкерлербен В) маманға Г) мамандықға
7. Дұрыс емес сөз
Ә) хатшыда А) хатшыде Б) хатшыға В) хатшының Г) хатшыдан
8. Қате жазылған сөз
Ә) үйлер А) ғимараттар Б) көшелер В) ағаштар Г) баладар
9. Дұрыс жазылған сөз
Ә) келемін А) келебін Б) келепін В) келедің Г) келеңіз
10. Қате жазылған сөз
Ә) егемендік А) тәуелсіздік Б) мемлекеттік В) еркіндік Г) қоғамдік
11. Кейінді ықпал
Ә) сабағың А) қаламың Б) ақылың В) жігерің Г) досың
12. Кейінді ықпал
Ә) танысым А) жақыным Б) сіңлім В) курсым Г) тобым
13. Кейінді ықпал
Ә) көріп А) оқып Б) жазып В) жауып Г) тыңдап
14.Кейінді ықпал
Ә) үлкені А) көшесі Б) жүрегі В) отаны Г) ауданы

15. Өзінен кейін тұрған дауысты дыбыстың әсерінен ұяң дыбысқа өзгереді
Ә) қ, к, п А) п, р, д Б) ш, т, л В) ч, ф, ж Г) ш, ц, х,
16.Айтылатын және естілетін тілдік құбылыс қалай аталады?
Ә) үн А) дауыс Б) ауа В) әріп Г) дыбыс
17.Тілдің ең кіші бөлігі не?
Ә) дыбыс А) буын Б) үн В) қосымша Г) әріп
18.Дыбысты немен таңбалайды?
Ә) сызық А) фонема Б) символ В) әріп Г) әліпби
19. 42 әріптің жүйелі тізбегі қалай аталады?
Ә) әліпби А) әріптер қатары Б) дыбыстар В) әріптер тізбегі Г) әріптер топтамасы
20.Қайсысы дыбыс әрі әріп?
Ә) ы А) ю Б) я В) ь Г) ъ
21.Бірыңғай қысаң дауыстыдан тұратын сөзді табыңыз
Ә) бұрылу А) кемсіту Б) әшкерелеу В) құдалық Г) өшіру
22.Еріндік дауыстыларды табыңы
Ә) а, ә, е, и А) ы, і, и Б) а, о, ы, ұ В) е, и, у, ө Г) ұ, ү, ө, о
23.Қай сөз қазақтың үндестік заңдылығына бағынбай тұр?
Ә) балалық А) есік Б) қазір В) кешке Г) ағаш
24.Дауыстының қызметін атқарып тұрған қосарлы дыбысты табыңыз
Ә) қайыршы А) бояушы Б) сәулетші В) жеңімпаз Г) көреген
25.Тілдің қатысына қарай дауысты дыбыс қалай жіктеледі?
Ә)жуан, жіңішке А)ашық, қысаң Б)еріндік, езулік В)езулік, жуан Г)жіңішке, ашық

0 голосов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *