ІШКІ ӘНЕРГИЯ

1.3.  ІШКІ  ӘНЕРГИЯ •Механикада қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясы дененің массасы мен оның қозғалысының жылдамдығына байланысты. •Дененің потенциалдық энергиясы — дененің немесе дене бөлшектерінің  өзара  орналасуына  байланысты. Жүйенің ішінде энергия тек қана бір денеден екіншісіне беріліп немесе бір түрден екінші түрге өте алады. Алайда үйкеліс күші әсер етпейтін денелердің тұйықталған жүйесінде толық  механикалық  энергия  өзінің  мәнін  өзгеріссіз  сақтайды: W=Ek +Eп=const • Энергияның қандай да бір түріне ие …

Читать дальше >>>

Қазақ тілінің орыс аудиториясында тиімді өткізу әдістері мен педагогикалық концепциясы

Еліміздің егемендігіне биыл, яғни 2005 жылы, 16-17     желтоқсанда 14 жыл толса, ал қазақ тілінің мемлекеттік мәртебеге жеткеніне, биыл 29 қыркүйекте 16  жыл толды. Сонымен бірге “Тілдерді қолдану мен  дамытудың 2001-2010” жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының  бекітілгеніне, мінеки 2005 жылы, 7 ақпанда 4  жыл толды. Бұл бағдарламада Қазақстан халықтарының тілдерін  дамытудың стратегиясы 3 негізгі мақсатты айқындайды: 1. Мемлекеттік тілдің әлеуметтік-коммуникативтік қызметін кеңейту …

Читать дальше >>>

Қазақ тілі тест тапсырмалары читать

скачать документ вы можете ТУТ Қазақ тілі тест тапсырмалары 1-нұсқа 1. Фраезологиялық тіркесті көрсетіңіз. А. түймедейді түйедей ету Ә. әдемі қыз Б. қалың кітап В. қызыл көйлек Г. адал дос 2. Мына фраезологиялық тіркестің орысша баламасын көрсетіңіз: бетегеден биік, жусаннан аласа. А. Делать из мухи слона Ә. Тише воды, ниже травы Б. Был бы хомут, …

Читать дальше >>>

2013-есiк аузындағы балл ҰБТ қалып және жаңа сұрақтар

ҰБТ 2013 форматы — өтетін ұпай және жаңа сұрақтар. Біртұтас ұлттық тестеу(ҰБТ) 2013 түлектердің жылдың алғашқы форматта еңсерілу болады. ҰБТ айыруының екі дербес рәсімге: түйінді аттестацияны және түсімді вуз сәйкес мен білімнің дамуының мемлекеттік бағдарламасымен 2011-2020 жылға 2015 жылдан басталады. «Биыл ҰБТ форматы өзгеру болмайды, ол өту сияқты және  ескі жылдарды сияқты, тестеу 154 тармақтарындағы»,- деп …

Читать дальше >>>

Мәтінге кешендік талдау (Комплексный разбор текста)

Мәтінге кешендік талдау (комплексный разбор текста) 1. Мәтінді мәнерлеп оқы. 2. Бұл мәтін екенін дәлелде. 3. Мәтіннің тақырыбын, негізгі ойын анықта. 4. Берілген мәтінді ата. 5. Берілген мәтінге жоспар құр. 6. Мәтін қандай стильмен жазылған? Өз пікірінді дәлелде. 7. Мәтін қандай үлгіде жазылған анықта.( баяндау, суреттеу, пайымдау) 8. Мәтін сөйлемдерінің бір-бірімен байланыс түрін анықта. 9. …

Читать дальше >>>

Сөздің лексикалық талдау сызбасы (Схема лексического разбора слова)

Сөздің лексикалық талдау сызбасы (схема лексического разбора слова) 1. Сөздің атауыш (номинатив) немесе тура мағынасы (прямое значение слова) 2. Сөздің шығу тегіне байланысты туған мағынасы (исходное значение слова). а) түпкі мағынасы (первоначальное значение) б) туынды мағынасы (производное значение) — көп мағыналы сөз (многозначное слово) — омоним — синоним — антоним — кірме сөздер (заимствованные слова) …

Читать дальше >>>

Фонологиялық талдау сызбасы (Схема фонологического разбора)

Фонологиялық талдау сызбасы (схема фонологического разбора) Мысалы: Кітаппен. 1. аралас буынды сөз 2. Бір ашық буын, екі бітеу буын бар. кі-ашық буын, тап-бітеу буын, пен-бітеу буын 3. екі жағдайда тасымалданады кітап-пен және кі-таппен 4. екпін –пен-буынға түседі 5. түбір мен қосымша арасында үндестік жоқ. Себебі –пен- үндестік заңына бағынбайды 6. тап-пен – ілгерінді ықпал. 7 …

Читать дальше >>>

Фонетикалық талдаудың сызбасы (Схема фонетического разбора)

Фонетикалық талдаудың сызбасы (схема фонетического разбора) 1. Айтылу,жасалу,жазылу жолдарына қарай (по способу образования) а) жуан (твердый) б) жіңішке (мягкий) в) аралас (смешанный) буынды сөздер. 2. Буын (слог): а) ашық буын (открытый слог) б) тұйық буын (прикрытый слог) в) бітеу буын (закрытый слог) 3. Тасымал (перенос) 4 Екпін (ударение) 5. Буын үндестігі (слоговой сингармонизм) 6. Дыбыс …

Читать дальше >>>

Сөз құрамына қарай талдау үлгісі: (Разбор слова по составу)

Сөз құрамына қарай талдау үлгісі: (Разбор слова по составу) Колхозшылар орден (ді) алды. колхозшылар — деректі, күрделі, жалпы зат есім (конкретное, сложное, нарицательное существительное) колхоз – күрделі қысқарған түбір (сложное существительное, состоит из двух основ) шы – зат есімнен зат есім тудырып тұрған жұрнақ (словообразующий суффикс существительного) лар – көптік жалғау (окончание множественного числа) орден …

Читать дальше >>>

Үстеудің талдау сызбасы (Схема разбора наречия)

Үстеудің талдау сызбасы (схема разбора наречия) 1. Құрамына қарай (по строению). 2. Тұлғасына қарай (по образованию): а) негізгі түбір (непроизводный корень) б) туынды түбір (производный корень) 3. Құрамы мен құрылысына қарай: а) дара (простое) б) күрделі (сложное) 4. Лексикалық мағынасы (лексическое значение). 5. Грамматикалық мағынасы (грамматическое значение): 6. Сұрағы (вопрос) 7. Мағынасына қарай (по значению) …

Читать дальше >>>