Фонетикалық талдаудың сызбасы (Схема фонетического разбора)

Фонетикалық талдаудың сызбасы (схема фонетического разбора)
1. Айтылу,жасалу,жазылу жолдарына қарай (по способу образования)
а) жуан (твердый)
б) жіңішке (мягкий)
в) аралас (смешанный) буынды сөздер.
2. Буын (слог):
а) ашық буын (открытый слог)
б) тұйық буын (прикрытый слог)
в) бітеу буын (закрытый слог)
3. Тасымал (перенос)
4 Екпін (ударение)
5. Буын үндестігі (слоговой сингармонизм)
6. Дыбыс үндестігі (звуковой сингармонизм):
а) ілгерінді ықпал (прогрессивная ассимиляция)
б) кейінді ықпал (регрессивная ассимиляция)
в) тоғыспалы ықпал (прогрессивно-регрессивная ассимиляция)
Мысалы: Батырлар
1.жуан буынды сөз.
2. үш буын, бір ашық буын, екі бітеу буын.
3.сөзді буын жігіне сәйкес тасымалдауға болады.(ба-тыр-лар)
4.екпін –лар- буынына түседі.
5.буын үндестігі бар. тыр+лар – жуан буынға жуан қосымша.
6.дыбыс үндестігі бар: батыр – лар –ілгерінді ықпал.
Өйткені –р-үнді дыбыс, -л-үнді дыбысты талап етеді.

3 голоса

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *