Ағылшын тілі қазақ тілінде тест сұрақтары

Ағылшын тілі қазақ тілінде тест сұрақтары.
Предоставляю только лишь часть тестов для ознакомления, чтобы прорешать все тесты, скачивайте их! В документе будут ответы, а также недостающие варианты

Ағылшын тілі қазақ тілінде тест сұрақтары.
Сұрақ — кітабына 35 нұсқа.

1 нұсқа

1. “to be” етістігінің дұрыс формасын таңдаңыз.
She … in the fifth form.
A) are.
B) is.
C) am.
D) were.
E) been.
2. Жақшадағы етістікті дұрыс шақта қолданыңыз.
I …(watch) TV when it began to rain.
A) Was watching.
B) Am watching.
C) Watched.
D) Watching.
E) Watch.
3. Future in the Past-тағы етiстiк
A) shall lost
B) should last
C) shall lose
D) should lose
E) shall losing
4. “to be going to do smth” дұрыс формада қойыңыз.
They … to buy a book tomorrow.
A) is going.
B) am going.
C) are going.
D) were going.
E) was going.
5. Етістіктің 2 формасын қойыңыз.
meet
A) not meet
B) meets
C) meeted
D) met
E) meeting
6. ІІ типті буынмен оқылатын сөзді таңдаңыз.
A) Bye
B) Gave
C) Sand
D) Pie
E) Mine
7. «Happy» сөзінің туынды сөзі:
A) Happіc.
B) Rehappy.
C) Happіatіon.
D) Happіness.
E) Happeless.
8. “a Postman” сөзінің көпше түрі:
A) Postmen
B) Postman
C) Postmens
D) Postmans
E) Postmanses
9. Зат есімнің тәуелденуі бар сөйлемді таңдаңыз
A) My sisters live in Astana
B) My sisters are older than my brother
C) My sister’s a big house
D) My sister’s room is large
E) My sister’s a manager
10. Етістіктің дұрыс нұсқаcын табыңыз:
I always … to arrive everywhere on time.
A) Were trying.
B) Has tried.
C) Try.
D) Are trying.
E) Tries.

16 голосов

3 комментария

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *