Дауысты дыбыстардың жіктелуі (Классификация гласных звуков)

1. Тілдің қатысына қарай. (по положению языка)

Жуан (твердые)
а, о, ұ, ы, (у) 4 (5)

Жіңішке (мягкие)
ә, ө, ү, і, е, и, э, (у) 7 (8)

2.  Еріннің қатысына қарай. (по участию губ)

Еріндік (губные) м о, ө, ү, ұ, у

Езулік (негубные)
а, ә, э, е, ы, і

3.  Жақтың қатысына  қарай. (по степени раскрытия рта)

Ашық (широкие) а, ә, о, ө, е,э

Қысаң (узкие) ү, ұ, у, ы, і, и

Ескерту(примеч): -а-е-ы-і  әріптері сөздің барлық буындарында жазылады.
(буквы а,е,ы,і пишутся во всех слогах слова)

0 голосов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *