Есімшеге, көсемшеге, етіске байланысты тест тапсырмалары № 1

Есімшеге, көсемшеге, етіске байланысты тест тапсырмалары № 1
1. Етіс нені білдіреді?
А) Сөйлеп тұрған кезге байланысты қимылдың орындалуын білдіреді.
В) Іс-әрекеттің орындаушыға, қимыл иесіне қатысын айқындайды.
С) Сөйлеушінің сөзі арқылы қимылдың шындыққа қатысын білдіреді.
Д) Шақпен, жақпен байланысы болмай, іс-әрекеттің атын білдіреді.
Е) Әрі есім, әрі етістік мәнінде жұмсалатын етістіктің ерекше түрі.
2. Қай етіс түрі іс-әрекеттің өздігінен орындалғанын білдіреді?
А) ортақ В) өздік С) өзгелік Д) ырықсыз Е) ешбірі
3. Өзгелік етістің жұрнағын табыңыз.
А) –ын-ін-н В) –ыл-іл-л С) –ыс-іс-с Д) –дыр-гіз-т Е) –ған-ген-кен
4. Іс-әрекеттің қимыл иесіне тікелей қатыстылығын анықтайтын етіс түрі.
А) ырықсыз етіс В) өзгелік етіс С) ешбір Д) ортақ етіс Е) өздік етіс
5. Өзгелік етісті табыңыз.
А) айтып, қалған В) жинас, сөйлесті С) жаздыр, үйрет Д) таран, мақтан Е) оқыр, болар
6. Іс-қимылды білдіретін немесе қимылды айқындап тұратын етістіктің түрін табыңыз.
А) еліктеу сөз В) көсемше С) есімше Д) үстеу Е) ақымақ
7. Мақсатты келер шақты есімшенің жұрнағынан жасалған есім сөзді табыңыз.
А) бармақ В) шақнақ С) қақпақ Д) тоқпақ Е) ақымақ
8. –шы-ші- қосымшасы қай жұрнақпен бірге қолданылады?
А) –ған-ген В) –мақ-мек С) –ғалы-гелі Д) –ар-ер Е) –атын-етін
9. Ортақ етісті табыңыз.
А) Жастар ойласты. В) Тас қаланды. С) Әкесінен қаймықты.
Д) Тектілігін танытты. Е) Ойланбаған кісіде ақыл болмас.
10. Өздік етісті табыңыз.
А) Еден жуылды В) Досымен сырласты. С) Сурет ілінді.
Д) Тастан сарай салғызды. Е) Асыл киім киінді.

0 голосов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *