Қосымшалардың орын тәртібі (порядок присоединения аффиксов)

Қосымшалардың орын тәртібі (порядок присоединения аффиксов)

Сөз. (Түбір) —  Мал

Жұрнақ — шы

Көптік жалғау — лар

Тәуелдік жалғау — ыңыз

Септік жалғау — дан

Жіктік жалғау — быз

Кейде көптік жалғау сөзде қайталанып келеді. (Иногда окончание множественности могут повторяться). Мысалы: Оқу+шы+лар+сың+дар, жұмыс+кер+лер+сің+дер т.б.
Тәуелдік жалғауы мен көптік жалғауы орын алмастыруы мүмкін.
(Окончания притяжательности и множественности могут меняться местами).
Мысалы: апа+лар+ым – апа+м+дар, әке+лер+ім — әке+м+дер т.б.

0 голосов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *