Мақал

Мақал – ауызекі тілдегі қысқа және тұрақты ритмикалық құрылысы бар нақыл сөйлем.
Мақал жай және күрделі сөйлем түрінде келеді, тура немесе ауыспалы мағыналары болады, полисемия тудырмайды. Мақалдарда ой түйінді пікір, өсиет, көбінесе астарлы мәнде айтылады.
(Пословица – это назидательные слова, имеющие краткое и устойчивое ритмическое строение. Пословицы бывают простые и сложные, имеют прямые и переносные значения, не бывают многозначными. Умозаключения, наставления в пословицах говорятся в основном в переносном значении).
Мысалы: Оқу- инемен құдық қазғандай. Ер жігіттің екі сөйлегені — өлгені. Өз басыңды дауға берсең де, жолдасыңды жауға берме.

0 голосов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *