Сын есімнің талдау сызбасы (Схема разбора прилагательного)

Сын есімнің талдау сызбасы (схема разбора прилагательного)
1. Құрамына қарай (по строению).
2. Тұлғасына қарай (по образованию):
а) негізгі түбір (непроизводный корень)
б) туынды түбір (производный корень)
3. Құрылысына қарай: дара, күрделі (по составу: простые, сложные)
4. Лексикалық мағынасы (лексическое значение)
5. Грамматикалық мағынасы (грамматическое значение):
а) жалпы грамматикалық мағына (общее грамматическое значение)
б) категориялық грамматикалық мағына (значение категории)
в) қатыстық грамматикалық мағына (значение относительности)
6. Сұрағы (вопрос)
7. Мағынасына қарай (по значению):
а) сапалық (качественное)
б) қатыстық (относительное)
8. Шырайлары (степени)
а) жай (простая)
б) салыстырмалы (сравнительная)
в) күшейтпелі (усилительная)
г) асырмалы (превосходная)
Мысалы: Өнерлі
1. Құрамына қарай: екі құрамнан тұрады — өнер+лі.
2. Тұлғасына қарай:
б) туынды түбір – зат есімге сөз тудырушы жұрнағы жалғанған
3. Құрылысына қарай: дара – бір ғана туынды түбір.
4. Лексикалық мағынасы – адамның сапалық қасиетінің атауы.
5. Грамматикалық мағынасы (грамматическое значение):
а) жалпы грамматикалық мағынасы – сын есім.
6. Сұрағы Қандай?
7. Мағынасына қарай (по значению):
б) қатыстық (относительное) – басқа сөз табынан.
8. Шырайлары (степени сравнения):
а) жай шырай

0 голосов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *